Iværksætterpilotordningen er et tilbud til dimittender fra landets videregående uddannelser, som har en innovativ iværksætteridé med et udviklingspotentiale.
Formålet med ordningen er at bidrage til, at flere talentfulde nyuddannede starter nye vækstvirksomheder.
Annette Krath Poulsen sidder med i panelet der vurderer indkomne ansøgninger.
Læs mere her