Flydende og fast2

AKPdesign samarbejder med Dansk Skybrud Rådgivning (systemejer), Teknologisk Institut, J.E. Junker og arkitekt Anne Mette Exner om udvikling af Skybrudsklappen – den automatiske skybrudsbarriere, der skal sikre kældertrapper og indgangspartier, når et skybrud rammer byen. Et vigtigt aspekt i udviklingsprojektet er at indtænke tilgængelighed i løsningen, ligesom der også arbejdes med, hvordan løsningen kan udvikles med respekt for bygningsarven.”
Læs mere her
Læs også om Skybrudsklappen og Klimaspring, et Realdania initiativ her
For yderligere information om sekretariatet for Klimaspring: Smith Innovation her