PROCESS
Viden og brugerinddragende metode

AKPdesign skaber innovation der bygger på viden, brugere, teknologi og praksis.
Hvad enten vi udvikler nye produkter eller services, eller designer nye arkitektoniske rammer, er nøgleordene:

Tværfaglige teams
Vi samarbejde med offentlige og private virksomhedsledere og involverer internationale eksperter, forskere, producenter

og leverandører i tværfaglige teams med kvalitativ brugerinddragelse i alle faser af processen.
Som designere og arkitekter gør vi processen visuel og anvender skitser og modeller for at understøtte brugerinddragelses og samskabelsesprocessen.

Brugerinvolvering
Gennem observation kortlægger vi eksisterende forhold og udviklingsrum i tæt samspil med brugerne. Ved hjælp af designmetodiske dialogredskaber identificerer vi behov og ønsker fra fx beboere med demens.

Ideudvikling
For at sikre en høj innovation bringes viden, nye teknologier og løsninger fra andre steder i verden i spil i form af inspirationsoplæg. På workshops genereres ideer til mulige nye arbejdsgange, brugeroplevelser, produkter og indretning.

Implementering og forankring
Vi har til stadighed udviklet vores metode og proces siden 1998 så den bedst muligt understøtter forankring og implementering på brugernes præmisser.

Vores metode og proces fører til succesfuld implementering af produkter, services og arkitektur inde og ude, hvilket fremgår af referencelisten og anerkendelserne.

Teamet

AKPdesign er stiftet i 1998 af arkitekt Annette Krath Poulsen, som er uddannet fra afdelingen for Industriel Design på Kunstakademiets Arkitektskole i 1994.
Designvirksomheden drives som en projektorganisation.
Teamet sammensættes i forhold til opgaven og kundens egne ressourcer og kompetencer.

AKPdesign har følgende kompetencer tilknyttet:

Annette Krath Poulsen
Annette Krath Poulsen

Direktør og Projektleder

Arkitekt maa
Industriel Designer mdd

C.V.
Profil i Arkitektforeningen

Valdis Valgeirsdottir
Valdis Valgeirsdottir

Ergoterapeut og Produktionsteknolog

Lotte Skjødt Hansen
Lotte Skjødt Hansen

Produktudviklingsingeniør og Service designer

Sophie Quaade
Sophie Quaade

Arkitekt

Line K
Line K

Grafisk design & web

Line-K-dk

Jonas Westberg
Jonas Westberg

Industriel designer

Idéudvikler og designer

Mette Gødvad Pedersen
Mette Gødvad Pedersen

Produktudvikler

Elsemarie Poulsen
Elsemarie Poulsen

Senior Assistent

Bjarne Krath Poulsen
Bjarne Krath Poulsen

Senior prototypesmed