AKPdesign har siden 1998 specialiseret sig i løsninger til ældre- og handicapområdet og løst forskellige typer af opgaver, for eksempel:

 • Design af hjælpemidler 
  Vi har designet prisvindende hjælpemidler i tæt samarbejde med brugerne.

 • Rådgivning til arkitekter og bygherrer
  Vi har leveret specialrådgivning til udvikling af pleje- og institutionsbyggeri og vi har samarbejdet med bygningsarkitekter, ingeniører, bygherrer, virksomhedsledere og entreprenører.

 • Innovation og forandringsprocesser
  Vi har gennemført en lang række innovationsprojekter i samarbejde med forskere, social- og sundhedfagligt personale fra den offentlige sektor og leverandører og producenter fra den private sektor.

 • Service Design
  Vi har udviklet flere services vedr. tilgængelighed og en vision for fremtidens madservice.

 

DESIGN AF HJÆLPEMIDLER:

PROMENADE Taskerollator (2010)
Et innovativt indkøbshjælpemiddel til den aktive bruger!
Allerede som prototype blev det innovative hjælpemiddel nr. 3 i konkurrencen om "Årets Hjælpemiddel" på messen Health & Rehab 2009. Efterfølgende har produktet været udstillet i Dansk Design Center (2011) og nomineret af Innovationsstyrelsen i "InnovationSTORM 2013".
Læs mere og find forhandler: www.inclusion-by-akpdesign.dk
TRUST Badetaburet (2005)
Udviklet for Zealand Care A/S og ProMovec A/S 
Den smukke badetaburet TRUST forener funktion og design blev Årets Hjælpemiddel på Health & Rehab 2006.I stedet for lameller, som er ubehageligt at sidde på, er sædet blødt og let skråt, så vand løber fra. Benene kompenserer i højdeindstillingen for et gulv som hælder mod afløb. Armstøtter er skrå og gør det lettere at rejse sig. Fås med og uden rygstøtte.
Kontakt AKPdesign for at få oplyst forhandler.

VISION Basiskørestol (2005)
Udviklet for ZealandCare A/S og ProMovec A/S
Med fokus på ergonomi og design, er basiskørestolen VISION til målgruppen af mennesker som har brug for en æstetisk og funktionel aflastningskørestol. Skubbehåndtagene er designet med særligt fokus på at hjælperen får mulighed for at variere sit greb, og armstøtterne er cirkulære, for at være mindst muligt i vejen for borgers armbevægelser.
Kontakt AKPdesign for at få oplyst forhandler.

Aktivitetsbord med manuel indstilling (2004)
Design og prototype udviklet for AB Handic Help.
Aktivitetsbordet anvender ikke strøm til at hæve og sænke, hvilket gør det muligt at placere det frit og uafhængigt af stikkontakt, i et rum. Udviklet til målgruppen børn med multihandicap.
Bordet kan anvendes til aktiviteter hvor barnet sidder i kørestol, stol eller ligger på gulv fx støttet af puder, og kan let kan skilles ad uden værktøj for at blive transporteret.

RÅDGIVNING TIL ARKITEKTER OG BYGHERRER:
Udearealer til Plejecenter Lions Park (marts 2012)
AKPdesign leverede specialrådgivning i samarbejde med Roskilde Landskabsarkitekterne i forbindelse med planlægning af udeanlæg ved plejeboliger med særligt fokus på aktiviteter og livskvalitet for demente plejehjemsbeboere. Opføres i sommeren 2015.

Sansestimulerende indretning af bo- og aktivitetstilbud Lindegården, Fredensborg (2012 - )
Sammen med Lindegårdens medarbejdere og beboere har AKPdesign udviklet et løsningskatalog til sansestimulerende og aktiverende indretning af nye fællesrum i forlængelse af en om- og tilbygning af Lindegården som er et bo- og aktivitetstilbud.
Løsningerne er baseret på kendte såvel som nye teknologier, der bedst muligt støtter brugerne og tager afsæt i de individuelle beboere og brugeres muligheder og behov. Implementeres løbende i takt med at finansieringen tilvejebringes - foreløbigt er bl.a. Mobile Lyttezoner og Sansegreb i færd med at blive implementeret med brug af dynamiske aktivitetsguides og QR-koder.

Sanse-Orangeri til bo- og aktivitetstilbud Lindegården, Fredensborg (2014-2015)
Takket været en million-støtte fra privat fond har AKPdesign og Lindegården udviklet og opført et nyt Sanse-Orangeri, som gør det muligt for beboere, brugere, pårørende, frivillige og medarbejdere at opholde sig i et naturligt og trygt uderum hele året. 

INNOVATION OG FORANDRINGSSPROCESSER:

Bo-tilbud Nexøhuset i forandring (2008-2011)
I forbindelse med ny- og ombygning af bo-tilbud Nexøhuset hvor der bor 34 beboere med multihandicap, har AKPdesign gennemført en brugerinvolverende forandringsproces, og efterfølgende implementeret og evalueret velfærdsteknologi, der understøtter øget selv- og samaktivitet og en mere fleksibel hverdag for beboerne, nye arbejdsgange for medarbejderne og nye samværsformer og inddragelse af pårørende.

Innovation i Birkebo plejecenter, Horsens Kommune (2010)
AKPdesign gennemførte sammen med medarbejdere og borgere en brugerinvolverende afklarings- og innovationsproces, da Plejecenter Birkebo i Horsens skulle bygges om.
Udover observation og foranalyser blev også afholdt workshop med beboere og temadag om velfærdsteknologi med medarbejdere. Processen førte til et prioriteret løsningskatalog, som via udbud er tænkt ind i opførelsen af det nye Birkebo som stod færdigt i 2013. (link til youtube video)

Aktivitetskalender til brugere af Dragørs Aktivitetshus (2010-12)
For at understøtte de mange frivillige aktiviteter i Dragørs Aktivitetshus, har AKPdesign sammen med de frivillige seniorer og Aktivitetshusets ledelse udviklet en dynamisk informationsskærm hvor det er muligt at overskue de mere end 80 forskellige aktivitetstilbud, og følge med i de mange frivillige tilbud i aktivitetskalenderen. Samarbejdet var baseret på co-creation og samskabelsesprincipper så brugerne i høj grad var aktive medudviklere.

SERVICEDESIGN:
Livret 2.0 - Vision for fremtidens madservice (2013)
Sammen med et visionshold af studerende indenfor etnologi, antropologi, produktudvikling, fødevarer og ernæring, har AKPdesign, under et offentlige-private-alliancer projekt, udviklet og pilot-testet en vision for fremtidens madservice, der kombinerer borgerens monitorering af egen sundhedstilstand med måltidsløsninger og sociale tilbud fra offentlige, private og frivillige udbydere.
Download pressemeddelse om AKPdesign og Visionsholdet. Læs om Opall http://opall.dk/livret2.0

www.kaphandi.dk (1998-2002)
AKPdesign står, sammen med Insulting og Unitix, bag udviklingen af en Internet Service til at registrere steders tilgængelighed i forhold til forskellige funktionsnedsættelser.
Servicen tager udgangspunkt i brugerens specifikke, personlige tilgængelighedsprofil.
Platformen er videreført af SBI og Godadgang.dk

www.godadgang.dk (2005 - ) 
AKPdesign har sammen med Insulting og Unitix bistået udviklingen af godadgang.dk til det danske tilgængelighedscertifikat - mærkeordningen for tilgængelighed.
Servicen formidler information om tilgængelighed indenfor turisme erhverv, fx. hoteller og restauranter, attraktioner, conference faciliteter, seværdigheder og forlystelser.